نگرش وزیر دارایی آلمان در مورد چشم انداز اقتصاد جهانی

وزیر دارایی آلمان: چشم انداز اقتصاد جهانی شکننده است.

اگر چه اقتصاد جهانی هنوز شکننده است ولی در شرایطی بهتر از آنچه از آن می‌ترسیدیم قرار دارد.

ما باید مراقب ریسک های بخش غیر بانکی باشیم.

کشور های G7 در حال بحث در مورد انعطاف پذیری زنجیره تامین قوی تر هستند.

موضوع مقابله با دور زدن تحریم های روسیه از طریق کشورهای ثالث در G7 مورد بحث قرار گرفت.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط