نیک تیمیراوس از WSJ: داده‌های دولت امریکا نشان می‌دهد که فرصت‌های شغلی افزایش یافته است

به نقل از نیک تیمیراوس از WSJ؛

داده‌های دولت امریکا نشان می‌دهد که فرصت‌های شغلی افزایش یافته است، که نشان‌دهنده تقاضای قوی است.

اما اخیراً اقدامات بخش خصوصی برای مشاغل خالی کاهش یافته است.

بازار کار ایالات متحده نشانه هایی از سرد شدن را در بلند مدت نشان می دهد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط