هارکر از فدرال رزرو : تورم بسیار زیاد است

هارکر از فدرال رزرو : تورم بسیار زیاد است.

او نگران است از اینکه انتظارات تورمی ممکن است بی بند و بار شود”

وی مسیر ثابتی را برای افزایش نرخ را انتظار دارد‌ و پیش بینی می کند به زودی کاهش حجم ترازنامه را آغاز خواهند کرد.

رشد تولید ناخالص داخلی به 2 تا 2.5 درصد کاهش یافته است.

افزایش نرخ بهره باید آگاهانه و روشمند باشد

نشانه هایی از کاهش مشکلات زنجیره تامین وجود دارد

آخرین مطالب

مطالب مرتبط