هر سقف قیمتی برای نفت روسیه باید شامل محصولات پالایشی نیز باشد

بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی:

هر سقف قیمتی برای نفت روسیه باید شامل محصولات پالایشی نیز باشد.

امیدوارم که برنامه G7 برای اعمال سقف قیمتی بر نفت روسیه با موافقت چندین کشور همراه باشد. آژانس بین المللی انرژی در حال کار بر روی طرحی برای هماهنگ کردن پاسخ به اختلالات حیاتی تامین مواد معدنی است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط