هشدار گلدمن ساکس درخصوص تعطیلی‌های متعدد دولت آمریکا

موسسه گلدمن ساکس هشدار می‌دهد که تعطیلی‌های متعدد دولت آمریکا امکان پذیر است.

گلدمن ساکس انتظار دارد هر تعطیلی قریب الوقوع تنها 2 تا 3 هفته طول بکشد.

با این حال، “بیش از یک تعطیلی‌ امکان پذیر است.

دو طرف (مجلس سنا و نمایندگان) در مورد پیشنهادات هزینه از هم دور هستند.

هرگونه توافق برای بازگشایی دولت پس از تعطیلی احتمالی، احتمالاً قبل از پایان سال منقضی می‌شود.

پیش از این، ما یک هشدار از سوی موسسه Moody’s (تنها آژانس معتبر رتبه‌بندی اعتباری) نیز دریافت کردیم.

این موسسه هشدار داد که تعطیلی دولت آمریکا «اعتبار منفی» برای آن را در پی خواهد داشت.

این امر به ویژه محدودیت‌های قابل توجهی را نشان می‌دهد که تشدید دو قطبی‌سازی سیاسی بر سیاست‌گذاری مالی در زمان کاهش قدرت مالی، ناشی از افزایش کسری‌های مالی و بدتر شدن قابلیت پرداخت بدهی ایجاد می‌کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط