همه می دانند تورم شعله ور شده و این انتظارات تورمی که 40 سال بی سابقه بوده به آن دامن می‌زند.

همه می دانند تورم شعله ور شده و این انتظارات تورمی که 40 سال بی سابقه بوده به آن دامن می‌زند.

تورم فقط در پمپ بنزین و خواربارفروشی اتفاق نمی‌افتد. به معنای واقعی صد ها راه برای شکل گیری آن وجود دارد و دولت ها از آن ها برای معیار سنجش رشد قیمت ها استفاده می کنند، اما نمی توان از 3 معیار اصلی شکل گیری تورم که انرژی ، غذا و مسکن است چشم پوشی کرد. اصولا این این 3 آیتم حدود 60 درصد CPI رل تشکیل می دهند.
و از آنجائیکه مردم با رفتن به پمپ بنزین و خواربارفروشی انجام می دهند و روزانه با آن سرو کار دارند این افزایش شدید تورم را حس می کنند.

در گزارش RBC CAPITAL MARKET آماده:

بله اینها چیز هایی هستند که شما باید برای آن ها پول خرج کنید. و این چالش در حال بزرگ تر شدن است تا جایی که ما و اغلب کشور های صنعتی وارد رکود بشوند و این آغاز دوره ایی سخت برای چشم انداز اقتصادی جهان خواهد بود .
بهتر است هزینه ها را کنترل و بیشتر پس انداز کنید تا از این مرحله عبور کنیم . در بخش دیگر این گزارش آمده است: ما خطر قحطی را بسیار بلقوه ارزیابی می کنیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط