همکاری چین و اروپا در جهت رشد اقتصاد جهانی

معاون نخست وزیر چین در دیدار با رئیس بازرگانی اتحادیه اروپا: همکاری و هماهنگی سیاست های کلان اقتصادی را تقویت خواهیم کرد.

برای رسیدگی به چالش های جهانی مانند بحران بین المللی غذا و انرژی با یکدیگر همکاری خواهیم کرد.

ما در مورد ایجاد سیستم هشدار زودهنگام در مورد زنجیره های تامین مواد خام بحث و گفتگو کردیم.

هر دو طرف توافق کردند که برای تثبیت زنجیره تامین و مخالفت با جداسازی با یکدیگر همکاری کنند.

چین امیدوار است اتحادیه اروپا محدودیت‌های مربوط به محصولات با فناوری پیشرفته را برای چین لغو کند.

چین مایل است واردات از اتحادیه اروپا را گسترش دهد.

من در مورد بررسی خودروهای الکتریکی چینی توسط اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کردم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط