هنوز هم حمایت‌های زیادی از سیاست وجود دارد

‌خانم لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا:

 • هنوز هم حمایت‌های زیادی از سیاست وجود دارد
 • سیاست بانک مرکزی به داده های پیش رو بستگی خواهد داشت.
 • ریسک‌های تورمی در کوتاه‌مدت به سمت بالا متمایل هستند.
 • من فشار تورم بیشتری را از سمت گلوگاه‌های تامین می‌بینم.
 • پیامدهای جنگ ممکن است بر بازارهای مالی منطقه یورو تأثیرگذار باشد.
 • ریسک کاهش رشد اقتصادی بالا رفته است
 • بهبود اقتصادی در اروپا تا حدودی متوقف شده است.
 • اقتصادهای منطقه یورو و ایالات متحده با نرخ‌های متفاوتی در حال رشد هستند.
 • تورم در اتحادیه بسیار بالاست.
 • تورم باید به صورت تدریجی برطرف شود.
 • جلسه ماه ژوئن برای پایان برنامه تسهیل مالی و تعیین مسیر نرخ بهره بسیار کلیدی است.
 • سیاست بانک مرکزی اروپا در مورد عادی سازی است، نه تشدید سخت‌گیری‌ها
 • نرخ مبادله یورو به وضوح بر تورم تأثیر می گذارد.
 • ما نرخ تبادل را هدف قرار نمی‌دهیم اما یورو را زیر نظر داریم.

به گفته منابع رویترز لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا به سیاستگذاران گفته است که برای چند روز از انتشار نظرات مخالف در مورد تصمیمات خودداری کنند.

لاگارد به سیاست گذاران گفته است که پس از تصمیم گیری ها دیدگاه اکثریت را به مردم ارائه کنند و تا دوشنبه پس از نشست از ارائه نظرات شخصی خودداری کنند.
شایان ذکر است که این دستورالعمل غیررسمی است و به همین دلیل سیاستگذاران با عدم رعایت آن مجازاتی ندارند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط