هیئت سیاستگذاری بانک مرکزی ژاپن، گمانه زنی ها مبنی بر پایان دادن به نرخ های بهره منفی را رد می کند

هیئت سیاستگذاری بانک مرکزی ژاپن، گمانه زنی ها مبنی بر پایان دادن به نرخ های بهره منفی را رد می کند.

آداچی می گوید:

هنوز به اندازه کافی چرخه دستمزد-تورم مثبت دیده نشده است و بنابراین سیاست پولی تسهیلی دلایلی برای باقی ماندن دارد.

بانک مرکزی ژاپن همچنان آماده است تا در صورت لزوم اقدامات تسهیل کننده بیشتری را اتخاذ کند.

اقداماتی که BOJ در ماه اکتبر انجام داد تا کنترل منحنی بازده (YCC) را منعطف کند، با هدف ایجاد بستر عادی سازی سیاست ها نبود.

اکنون زمانی نیست که بگوییم هدف تورمی بانک محقق شده است.

انتظارات تورمی ژاپن به طور متوسط افزایش یافته است.

من ریسک چشم انداز تورم ژاپن را به سمت صعودی می بینم.

شرکت‌ها شروع به کنار گذاشتن شیوه‌های قیمت‌گذاری کاهش‌دهنده کرده‌اند.

اکنون پیش بینی اینکه آیا افزایش دستمزدها در سال مالی آینده ادامه خواهد داشت یا خیر، دشوار است.

با توجه به عدم اطمینان زیاد در مورد چشم انداز اقتصاد جهانی، در ژاپن ریسک تورم وجود دارد و دستمزدها با فشار نزولی مواجه خواهند شد.

اگر چرخه مثبت دستمزد-تورم تقویت شود، می تواند قیمت ها را به میزان بیشتری افزایش دهد.

تلاش برای محدود کردن اجباری نرخ بهره می‌تواند باعث حرکت‌های سوداگرانه در بازارهای مالی شود.

احتمالاً برای تعیین نتیجه مذاکرات دستمزد باید تا آغاز سال مالی آینده صبر کرد.

نتیجه در اتخاذ هر تصمیم بزرگ سیاسی بسیار مهم خواهد بود.

فکر نمی کند BOJ در مرحله بحث درباره پایان دادن به نرخ های منفی باشد.

برای خروج از نرخ های منفی، لزوماً لازم نیست منتظر مثبت شدن آن باشید.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط