واسل از بانک مرکزی اروپا : خرید اوراق می‌تواند در ژوئیه پایان پذیرد

آقای واسل از بانک مرکزی اروپا : خرید اوراق می‌تواند در ژوئیه پایان پذیرد

ممکن است تا پایان سال نرخ بهره منفی پایان پذیرد.

رشد اقتصادی بسیار قوی است، نیازی به تاخیر در عادی سازی نیست.

سناریوی تورم پایه سال ۲۰۲۲ بانک مرکزی اروپا کاملا واقع بینانه است.

ما باید قبل از بدتر شدن ریسک‌های قیمتی اقدام کنیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط