واکنش بازار به تغییر رویکرد فدرال رزرو به افزایش نرخ‌ها

آقای بوستیک از فدرال رزرو می گوید ممکن است امسال “کاهش قابل توجهی در تورم” وجود داشته باشد
وی گفت پیشنهاد من مبنی بر اینکه بانک مرکزی در ماه سپتامبر برای افزایش نرخ بهره “مکث” انجام دهد، به هیچ وجه نباید به عنوان ” فد پوت (fed put)” یا اعتقاد به اینکه بانک مرکزی به نجات بازارها می آید، برداشت شود
“مکث” ممکن است ایده خوبی باشد چرا که واکنش بازار به تغییر رویکرد فدرال رزرو به افزایش نرخ‌ها «بسیار قوی‌تر از آنچه در طول تاریخ دیده‌ایم، بوده است».

آخرین مطالب

مطالب مرتبط