وزارت انرژی اکوادور هشدار داد که تولید نفت به سطح “بحرانی” رسیده است

وزارت انرژی اکوادور روز یکشنبه هشدار داد که تولید نفت به سطح “بحرانی” رسیده و در صورت ادامه اعتراضات و مسدود شدن جاده‌ها ظرف 48 ساعت می‌تواند تولید نفت به طور کامل متوقف شود.
ارقام امروز کاهش بیش از 50 درصدی تولید را نشان می‌دهد که قبل از اعتراضات تقریباً 520 هزار بشکه در روز بود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط