وزیر اقتصاد آلمان می گوید آلمان در حال مذاکره با بسیاری از کشورها در مورد تحویل گاز است

وزیر اقتصاد آلمان: آلمان در حال مذاکره با بسیاری از کشورها در مورد تحویل گاز است.

انتظار می رود که قراردادهای LNG در طول سفر شولتز به خلیج فارس در آخر هفته امضا شود.

ظرفیت ذخیره سازی گاز به 90٪ نزدیک می شود، اگرچه ما دیگر به هیچ قیمتی گاز را نمی خریم.

اگر با صرفه جویی در مصرف گاز همه چیز خوب پیش برود و از نظر آب و هوا خوش شانس باشیم، این شانس را داریم که زمستان را به خوبی پشت سر بگذاریم.

مشخص نیست که آیا شرکت های تحت کنترل دولتی می توانند از محل مالیات گاز وجوه دریافت کنند یا خیر.

به نظر می رسد که ما در زمستان امسال دو ترمینال LNG در عملیات خواهیم داشت.

انبارهای گاز بعد از زمستان خالی خواهند شد.

ما به حمایت از واردکنندگان بزرگ گاز مانند VNG ادامه خواهیم داد و به آنها اجازه ورشکستگی نخواهیم داد.

وی در مورد تصاحب واردکنندگان گاز توسط دولت: ما دائماً در حال مذاکره با شرکت ها، از جمله در موارد تطبیق حمایت هستیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط