وزیر اقتصاد آلمان: وضعیت اقتصادی آلمان بسیار چالش برانگیز است

وزیر اقتصاد آلمان:

ما کندتر از آنچه انتظار می رفت از بحران خارج می شویم، که دلایل اصلی آن اقتصاد ضعیف جهانی و افزایش نرخ بهره است.

عرضه در زمینه انرژی امن است و تورم کاهش یافته است.

کمبود نیروی کار بزرگترین چالش برای آلمان است و در سال های آینده شدیدتر خواهد شد.

من برای سال 2025 انتظار دارم رشد تولید ناخالص داخلی حدود 1٪ و تورم 2٪ باشد.

من انتظار دارم مصرف خصوصی در طول سال افزایش یابد.

وضعیت اقتصادی آلمان بسیار چالش برانگیز است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط