وزیر امور خارجه آلمان : ما به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا توافق کرده ایم

بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان : ما به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا توافق کرده ایم که از زغال سنگ شروع کنیم و وابستگی سوخت های فسیلی به روسیه را به طور کامل پایان دهیم

بعد از آن نفت و سپس گاز دنباله رو این تصمیم خواهد بود .

ما در حال بررسی تحویل سیستم‌های تسلیحاتی ای هستیم که قبلاً به اوکراین ارسال نکرده‌ایم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط