وزیر امور خارجه آمریکا: هماهنگی نزدیک در مورد چین مهم است

وزیر امور خارجه آمریکا، بلینکن، در نشست چهارشنبه با نمایندگان G7: هماهنگی نزدیک در مورد چین مهم است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط