المزروعی: کاهش نفت عربستان به تعادل بازار کمک خواهد کرد

المزروعی وزیر انرژی امارات: کاهش نفت عربستان به تعادل بازار کمک خواهد کرد.

فعلا برای کاهش‌های اضافی تصمیمی نگرفته ایم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط