وزیر انرژی عربستان سعودی می گوید که اوپک پلاس ممکن است نیاز به منقبض کردن تولید داشته باشد

وزیر انرژی عربستان سعودی:

اوپک پلاس ممکن است برای تثبیت بازار نیاز به منقبض کردن تولید داشته باشد.

بازار نفت از ظرفیت مازاد محدود چشم پوشی می کند.

قطع ارتباط قراردادهای آتی نفت ممکن است اوپک پلاس را مجبور به اقدام کند.

اوپک پلاس به زودی کار بر روی یک توافق جدید برای پس از سال 2022 را آغاز خواهد کرد.

بازار نفت به دلیل نقدینگی پایین با نوسانات شدید مواجه است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط