وزیر انرژی عربستان

وزیر انرژی عربستان:

از آنجایی که تصمیمات اوپک به اتفاق‌ آرا گرفته می‌شود، این غیرمنصفانه است که ادعا کنیم عربستان تصمیم‌های یک جانبه می‌گیرد

سطح تقاضا برای نفت غیرقابل‌پیش‌بینی است و وقتی آن را ببینم، رشد تقاضا را باور خواهم کرد.

توافق فعلی اوپک تا پایان سال ادامه خواهد داشت و ما نمی‌توانیم تولید را صرفاً بر اساس پیام‌های تقاضای اولیه افزایش دهیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط