وزیر حمل و نقل بریتانیا : ما ورود هر هواپیمای روسی به حریم هوایی بریتانیا را جرم تلقی کرده ایم

گرانت شپس وزیر حمل و نقل بریتانیا : ما ورود هر هواپیمای روسی به حریم هوایی بریتانیا را جرم تلقی کرده ایم.
بریتانیا پس از اعلام ممنوعیت واردات نفت روسیه در پایان سال، تولید نفت و گاز خود را افزایش خواهد داد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط