وزیر خزانه‌داری آمریکا اظهار کرد که تورم باعث ایجاد حس بزرگ ناامنی اقتصادی می‌شود

یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا:

تورم باعث ایجاد حس بزرگ ناامنی اقتصادی می‌شود و ما نمی‌خواهیم که چنین چیزی شایع شود.

ایالات متحده دارای بازار کار بسیار فشرده است که فشار تورمی را تقویت می کند.

ممکن است فدرال رزرو مجبور شود مقداری از فشارهای بازار کار را کاهش دهد.

من به فدرال رزرو اطمینان دارم.

من بسیار امیدوارم که فدرال رزرو بتواند با حفظ بازار کار قوی، به تورم رسیدگی کند.

معتقدم حداقل در سال آینده، تورم کاهش خواهد یافت.

ما می توانیم بدون اعمال فشار دستمزد بر کارگران، بازار کار قوی داشته باشیم.

ما هنوز در برابر شوک های مربوط به جنگ روسیه در اوکراین آسیب پذیر هستیم.

ممکن است هدف تورم 2 درصد در 20 سال برآورده نشود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط