وزیر خزانه داری آمریکا، با وزیر دارایی انگلیس، در مورد سقف قیمت نفت روسیه صحبت کرد

یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، با زهاووی، وزیر دارایی انگلیس، در مورد سقف قیمت نفت روسیه صحبت کرد. یلن بار دیگر سقف پیشنهادی قیمت نفت روسیه و سایر موارد مرتبط با تحریم ها را مطرح کرد. (6:37 به وقت ایران)

آخرین مطالب

مطالب مرتبط