وزیر دارایی فرانسه: انتظار رشد اقتصادی مثبتی را در سال 2023 دارم

وزیر دارایی فرانسه:

انتظار رشد اقتصادی مثبتی را در سال 2023 دارم.

تورم باید از تابستان امسال کاهش یابد.

نیازی به ایجاد ترس در فرانسه در مورد تورم قیمت مواد غذایی، بیکاری یا ورشکستگی نیست.

من حتی انتظار دارم در سال 2024 رشد اقتصادی مثبت تری داشته باشیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط