وزیر ژاپن می گوید جزئیات آزادسازی نفت به رهبری آژانس بین المللی انرژی از ذخایر هنوز در دست بررسی است

وزیر ژاپن می گوید جزئیات آزادسازی نفت به رهبری آژانس بین المللی انرژی از ذخایر هنوز در دست بررسی است
ژاپن قصد دارد به محض دریافت اطلاعیه از آژانس بین المللی انرژی، درباره جزئیات آزادسازی ذخایر نفت خود تصمیم گیری کند

آخرین مطالب

مطالب مرتبط