وضعیت اقتصاد امریکا از نظر فدرال رزرو نیویورک

فدرال رزرو نیویورک:

کل بدهی خانوارهای ایالات متحده در سه ماهه دوم سال 2023 با 0.1 درصد افزایش به 17.06 تریلیون دلار رسید.

موجودی کارت های اعتباری در فصل دوم با 4.6 درصد افزایش به رکورد 1.03 تریلیون دلار رسید.

موجودی وام های خودرو با 20 میلیارد دلار افزایش به 1.58 تریلیون دلار رسید.

موجودی وام مسکن تا حد زیادی در سه ماهه دوم بدون تغییر در 12.01 تریلیون دلار باقی مانده است.

منشاء وام مسکن در فصل دوم به 393 میلیارد دلار بازگشت (از  324 میلیارد دلار در سه ماهه اول که پایین ترین میزان از 9 سال اخیر بود).

موجودی وام های دانشجویی با کاهش 35 میلیارد دلاری به 1.57 تریلیون دلار رسید.

معوقات سه ماهه دوم به طور کلی تقریباً ثابت بوده و برای بدهی کارت اعتباری افزایش یافته است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط