وضعیت نابسامان اقتصاد خانوارها در ایالات متحده

نتایج نظرسنجی فدرال رزرو : 1/3 خانوارها تورم را به عنوان چالش اصلی مالی خود ذکر کردند.

گزارش نشان می دهد که قیمت های بالاتر بر اکثر خانوارها تأثیر منفی گذاشته است.

سهم کسانی که می گویند شرایط بدتری دارند به 35 درصد افزایش یافته است، بالاترین میزان از زمانی که این سوال برای اولین بار در سال 2014 پرسیده شد.

73 درصد از پاسخ دهندگان گفتند که حداقل از نظر مالی در سال 2022 خوب بوده اند ( در مقابل 78 درصد در سال 2021 )

آخرین مطالب

مطالب مرتبط