وضعیت گاز در آلمان وخیم است، اما امنیت عرضه در حال حاضر تضمین شده است

سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان:

وضعیت گاز در آلمان وخیم است، اما امنیت عرضه در حال حاضر تضمین شده است.

توربین برای تامین گاز به روسیه تحویل خواهد شد. تحویل این توربین ها دلیل ارائه نشدن گاز توسط روسیه را از بین می برد. مذاکرات در مورد یونیپر به زودی به نتیجه می رسد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط