وونش از بانک مرکزی اروپا: خیلی زود است که به کاهش نرخ‌های بهره امیدوار باشیم

وونش از بانک مرکزی اروپا:

خیلی زود است که به کاهش نرخ‌های بهره امیدوار باشیم.

سرعت رشد دستمزدها بالاست و بازارهای کار فشرده هستند.

نمی‌توانم احتمال تداوم موضع انقباضی برای مدتی طولانی‌تر از حد انتظار را رد کنم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط