پبش بینی دولت سوئیس در مورد تورم

دولت سوئیس رشد تولید ناخالص داخلی سال 2023 را 1.1% پیش‌بینی می‌کند (پیش‌بینی قبلی 1% بود)

دولت سوئیس پیش‌بینی می‌کند در سال 2024 تولید ناخالص داخلی 1.5% باشد (پیش‌بینی قبلی 1.6%)

دولت سوئیس پیش‌بینی می‌کند تورم در سال 2023 2.4% باشد (پیش‌بینی قبلی 2.2% بود)

دولت سوئیس برای سال 2024 پیش‌بینی می‌کند تورم 1.5% باشد (مطابق با پیش‌بینی قبلی)

آخرین مطالب

مطالب مرتبط