پوتین با وانگ در مسکو دیدار کرد

پوتین، رئیس جمهور روسیه، با وانگ، دیپلمات ارشد چین، در مسکو دیدار کرد.

روابط روسیه و چین به خوبی در حال توسعه است و به سطوح جدیدی از همکاری خواهیم رسید.

ما می‌توانیم سال جاری به سطوح جدیدی از تجارت برسیم.

همکاری با چین بسیار مهم است.

اهداف تجاری با چین ممکن است زودتر از زمان برنامه ریزی شده محقق شود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط