پوتین: قصد داریم روابط خود را با سازمان همکاری شانگهای تقویت کنیم

پوتین، رئیس جمهور روسیه :

قصد داریم روابط خود را با سازمان همکاری شانگهای تقویت کنیم.

روسیه در برابر تحریم ها و تحریکات می ایستد.

احتمال درگیری در حال افزایش است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط