پوتین : پیشنهادهای امنیتی روسیه توسط غرب نادیده گرفته شده است

کرملین ،پوتین :

  • پیشنهادهای امنیتی روسیه توسط غرب نادیده گرفته شده است
  • غرب دو خواسته اصلی امنیتی ما را برآورده نکرده است
  • این اشتباه است که اجازه دهیم یک کشور، امنیت خود را به قیمت امنیت کشورهای دیگر تقویت کند.
  • شرکای اروپایی ممکن است سال آینده با مشکل گاز مواجه شوند اما مجارستان نخواهد شد
  • موشک‌ها در لهستان و رومانی یک تهدید علیه روسیه است
  • آمریکا می‌خواهد روسیه را محدود کند و از اوکراین برای این کار استفاده می‌کند.
  • آمریکا می‌‌خواهد با هدف اعمال تحریم علیه مسکو، روسیه را وارد جنگ کند گاز خط قرمز روسیه است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط