پکن اعلام کرد که محدودیت های بیشتری را کاهش می دهد

پکن اعلام کرد که محدودیت های بیشتری را کاهش می دهد و از سوی دیگر رئیس حزب کمونیست گفت مقامات او “در جنگ برای دفاع از شانگهای” در برابر کووید پیروز شده اند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط