پیش‌بینی‌ میانگین تورم در سال 2023، 2024 و 2025

بولتن اقتصادی بانک مرکزی اروپا :

کارکنان بانک مرکزی اروپا اکنون میانگین تورم را در سال 2023 رقم 5.3 درصد، در سال 2024 رقم 2.9 درصد و در سال 2025 رقم 2.1 درصد می بینند.

کارکنان بانک مرکزی اروپا انتظار دارند تورم خالص در سال 2023 به طور متوسط 4.6 درصد باشد، در سال 2024 به 2.5 درصد و در سال 2025 به 2.2 درصد کاهش یابد، زیرا فشارهای صعودی ناشی از شوک‌های عرضه و بازگشایی اقتصاد از بین رفته و سیاست‌های پولی انقباضی تر به طور فزاینده‌ای تقاضا را کاهش می‌دهد.

پیش‌بینی‌های پایه برای رشد در سال 2023 به‌دلیل کاهش قیمت انرژی و انعطاف‌پذیری بیشتر اقتصاد در برابر محیط چالش‌برانگیز بین‌المللی، تا میانگین 1.0 درصد بازنگری شده است و پس از آن انتظار دارند که رشد اقتصادی در هر دو سال 2024 و 2025 به 1.6٪ افزایش یابد، که زیربنای بازار کار قوی، بهبود اعتماد و بهبود درآمد واقعی است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط