پیش‌نمایش موسسه Nomura از تصمیم بانک مرکزی انگلستان

پیش‌نمایش موسسه Nomura از تصمیم بانک مرکزی انگلستان که قرار است امروز، پنجشنبه، 3 آگوست 2023 برگزار شود.

تحلیلگران این بانک می‌گویند که بحث پیرامون جدول کمیته سیاست پولی روی افزایش 0.25% یا 0.5% خواهد بود، اما افزایش 0.25 درصدی برنده خواهد شد.

با ملایم‌تر شدن داده‌های تورم، نشانه‌های بیشتری از کاهش بازار کار و برخی بررسی‌های کلیدی که خطرات نزولی چشم‌انداز رشد را برجسته می‌کنند، به وجود آمده است.

ما فکر می‌کنیم که بانک محتاطانه عمل خواهد کرد و با افزایش نرخ بهره همراه خواهد شد.

ما انتظار داریم که بحث در میان MPC در درجه اول بین 0.25% و 0.5% باشد.

مورد دوم به دلیل تورم خدمات بالاتر از حد نرمال، رشد شدید دستمزدها و دیدگاه کلی مبنی بر اینکه تورم ممکن است در بریتانیا نسبت به جاهای دیگر چسبنده تر باشد، روی میز باقی می ماند.

با وجود این، ما فکر می‌کنیم که توجیه‌های قوی‌تر برای حرکت کوچک‌تر منجر به رأی 1-7-1 (یک عضو به عدم تغییر، هفت نفر برای  0.25% و یک عضو برای 0.5%) به نفع تصمیم برای افزایش نرخ به میزان 0.25 درصدی خواهد شد.

پس از جلسه آگوست، ما انتظار داریم افزایش 0.25 درصدی بیشتری در ماه های سپتامبر و نوامبر داشته باشیم تا به اوج نرخ بانکی 5.75% برسیم.

ما در نهایت شاهد کاهش نرخ‌ها هستیم، اما نه تا پایان سال 2024.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط