پیش بینی آقای ویلروی در مورد تورم

آقای ویلروی از بانک مرکزی اروپا:

به احتمال زیاد امروز در اوج تورم هستیم.

تورم قیمت مواد غذایی در نیمه دوم سال جاری کاهش خواهد یافت.

تورم احتمالاً در پایان سال 2024 به 2 درصد کاهش خواهد یافت.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط