پیش بینی اداره اطلاعات انرژی امریکا از رشد تقاضای جهانی نفت

اداره اطلاعات انرژی امریکا (EIA):

پیش بینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2023 را به میزان 50000 بشکه در روز افزایش داده و اکنون شاهد افزایش سالانه 1.81 میلیون بشکه در روز هستیم.

پیش بینی رشد تقاضای نفت جهان در سال 2024 را به میزان 250,000 بشکه در روز کاهش داد و اکنون شاهد افزایش 1.36 میلیون بشکه ای در روز در مقایسه با سال گذشته است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط