پیش بینی اوپک در مورد تولید نفت خام

اوپک پیش بینی رشد عرضه غیراوپک در سال 2023 را با افزایش 100000 بشکه در روز به 1.5 میلیون بشکه در روز رساند.

تولید نفت خام اوپک در ژوئیه 836 هزار بشکه در روز کاهش یافت و به 27.31 میلیون بشکه در روز رسید.

اوپک پیش بینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2023 را در 2.4 میلیون بشکه در روز ثابت نگه می دارد.

اوپک پیش بینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2024 را در 2.25 میلیون بشکه در روز نگه می دارد.

اوپک به نقل از منابع ثانویه می گوید تولید نفت خام عربستان سعودی در ماه جولای 968 هزار بشکه کاهش یافت و به 9.02 میلیون بشکه در روز رسید.

داده‌های اوپک حاکی از کسری عرضه ۲ میلیون بشکه‌ای با کاهش سعودی‌ها است.

اوپک: تعمیر و نگهداری پالایشگاه و قطع تولید بالقوه در طول فصل طوفان ایالات متحده می تواند به طور بالقوه بازار حوضه اقیانوس اطلس را منقبض کند.

اوپک: رویکرد پیشگیرانه اوپک پلاس برای اتخاذ تدابیر ضروری در هر زمان و در صورت نیاز، ثبات بازار جهانی نفت را تضمین خواهد کرد.

داده‌های اوپک حاکی از کسری عرضه ۲ میلیون بشکه‌ای با کاهش سعودی‌ها است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط