پیش بینی داده‌های نظرسنجی نیروی کار بریتانیا از نرخ بیکاری

داده‌های نظرسنجی نیروی کار بریتانیا نسبت به برآوردهای قبلی، سطح بالاتری از اشتغال و بیکاری را از اواسط تا اواخر سال 2023 نشان می‌دهد.

داده‌های بررسی نیروی کار بریتانیا نشان می‌دهد نرخ بیکاری در 3 ماه منتهی به نوامبر 3.9 درصد بوده است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط