پیش بینی دفتر بودجه کنگره

دفتر بودجه کنگره:

کاهش پیش‌بینی‌های کسری بودجه 10 ساله عمدتاً به دلیل سقف تعیین‌ شده برای مخارج اختیاری که در سال 2023 قید شد و رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال قوی‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی است.

پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری از سال 2024 تا 2026 در 4.4 درصد بماند.

پیش‌بینی می‌شود کسری انباشته سال مالی 2025 تا 2034 ایالات متحده به 20.016 تریلیون دلار (در مقابل برآورد کسری 2024-2033 قبلی 20.314 تریلیون) دلار برسد.

پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه سال مالی 2024 ایالات متحده به 1.507 تریلیون دلار (در مقابل کسری سال مالی 2023 به 1.695 تریلیون دلار) برسد.

پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های مصرف شخصی هسته به 2.4 درصد در سال 2024، 2.3 درصد در سال 2025 پس از 3.2 درصد در سال 2023 برسد.

پیش‌بینی می‌شود بدهی عمومی ایالات متحده از 97.3 درصد در پایان سال مالی 2023 به 116 درصد تولید ناخالص داخلی در پایان سال مالی 2034 افزایش یابد.

پیش‌بینی می‌شود هزینه خالص بهره ایالات متحده 3.1 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2024 (در مقابل 2.4 درصد در سال مالی 2023)، به 3.9 درصد در سال مالی 2034 افزایش یابد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط