پیش بینی دویچه بانک در مورد نرخ بهره بانک مرکزی اروپا

دویچه بانک پیش بینی اوج نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را از 3.25 درصد به 3.75 درصد افزایش داد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط