پیش بینی رکود اقتصادی توسط موسسه جی پی مورگان

موسسه جی پی مورگان :

در مورد اقتصاد و فدرال رزرو : مصرف همچنان مثبت است.
نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه اقتصاد در حال کند شدن است.
« فدرال رزرو احتمالاً به سمت نرخ بهره 5.5 درصد حرکت خواهد کرد و سپس برای ارزیابی تورم مکث می کند.»
پیش بینی های ما یک “رکود اقتصادی” را نشان می دهد، اما یک بحران نیست، “این فقط یک کندی در اقتصاد است.”

این فرد افزود؛ شکی نیست که بانک‌های منطقه‌ای و بانک‌های کوچک‌تر در حال جمع‌آوری نقدینگی و ایجاد سرمایه هستند، بنابراین کمی کمتر وام می‌دهند.
من فکر نمی‌کنم که بانک‌های بزرگ استانداردهای وام‌دهی خود را واقعاً تغییر داده باشند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط