پیش بینی صندوق بین المللی پول در مورد رشد چین در سال 2024

صندوق بین المللی پول:

پیش بینی می شود رشد چین در سال 2024 در بحبوحه ضعف مداوم در بخش املاک و کاهش تقاضای خارجی به 4.6 درصد کاهش یابد.

انتظار دارد تقاضای مسکن جدید در چین در دهه آینده حدود 50 درصد کاهش یابد.

انتظار می رود تورم در چین در سال 2024 به تدریج به 1.3 درصد افزایش یابد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط