پیش بینی موسسات اقتصادی آلمان از وضعیت تورم

به نقل از منابع؛ موسسات اقتصادی آلمان کاهش 0.6 درصدی تولید ناخالص داخلی را در سال 2023 و رشد 1.3 درصدی در سال 2024 را پیش بینی کردند.

موسسات اقتصادی آلمان تورم آلمان را برای سال 2023 در رقم 6.1 درصد و برای سال 2024 در رقم 2.6 درصد پیش بینی کردند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط