پیش بینی موسسات در مورد چشم انداز بانک مرکزی انگلیس در سال 2024

پیش بینی موسسات در مورد چشم انداز بانک مرکزی انگلیس در سال 2024:

موسسه گلدمن ساکس اولین کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس را در ماه می پیش‌بینی می‌کند.
این موسسه کاهش های 0.25٪ بیشتر در هر جلسه را پیش بینی میکند تا زمانی که نرخ پایه تا می 2025 به 3% برسد.
دلیل این تحلیل “رشد متوالی کمتر دستمزد و داده‌های تورم” بود.

پیش بینی موسسه کاپیتال اکونومیکس (Capital Economics) برای اولین کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس به ژوئن منتقل شد (پیش بینی قبلی این موسسه کاهش در ماه نوامبر بود).
کاهش نرخ بهره از 5.25٪ به 3٪ در سال 2025 پیش‌بینی می‌شود.

موسسه دویچه بانک؛ با اشاره به انتظارات برای کاهش تورم به هدف 2 درصدی در آوریل یا می و اعلام این که فرود نرم سناریو پایه بانک است، عقیده دارد تا پایان سال 2024 می‌توان نرخ بهره را به 4 ٪ کاهش داد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط