پیش بینی موسسه بارکلیز در مورد قیمت نفت برنت در سال 2024

موسسه بارکلیز پیش بینی قیمت نفت برنت در سال 2024 را 8 دلار کاهش داد و به 85 دلار در هر بشکه تغییر داد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط