پیش بینی موسسه گلدمن ساکس از افزایش شاخص S&P 500

موسسه گلدمن ساکس پیش بینی می کند که شاخص S&P 500 برای سال 2024 به 5100 می رسد که از پیش بینی قبلی در ماه نوامبر یعنی 4700 افزایش یافته است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط