پیش بینی موسسه BOFA در مورد نرخ بهره فدرال رزرو

پیش بینی اقتصاددانان بانک آمریکا (BOFA) در مورد مسیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا؛

این موسسه پیش بینی می کند که نرخ بهره فدرال رزرو در هر یک از جلسات ماه های مارس، مه و ژوئن به میزان 0.25 افزایش یابد و سپس آن را از جلسه ماه ژوئیه در اوج خود ثابت نگاه دارد .

این موسسه با اشاره به اینکه؛ اقتصاد به آن سرعتی که بسیاری انتظار داشتند کند نمی شود گفت دلایل ما تورم بالا و عدم دستاوردهای شغلی است و این بدان معناست که اگر تورم، رشد شغلی و تقاضای مصرف کننده از کند شدن خودداری کنند، ممکن است فدرال رزرو مجبور به افزایش بیشتر نرخ بهره باشد.

موسسه BOFA اوج نرخ بهره فدرال رزرو را بین 5.25 تا 5.5 درصد و اولین کاهش نرخ را در نشست ماه مارس 2024 مشاهده می کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط