پیش بینی موسسه JP MORGAN از شاخص S&P500

موسسه جی پی مورگان پیش بینی می کند که شاخص S&P 500 تا پایان سال 2024 به 4200 سقوط کند.

این موسسه به عوامل زیر استناد کرده است؛

عدم تسهیل سریع سیاست های پولی از سوی فدرال رزرو، ما انتظار داریم یک پس زمینه کلانِ چالش برانگیزتری برای سهام در سال آینده وجود داشته باشد.

نرم شدن روند مصرف کننده

موقعیت و احساسات سرمایه گذار عمدتا معکوس شده است.

این هدف 4200 برای شاخص S&P تا پایان سال آینده، موسسه JPM را به بدبینانه ترین تحلیلگران وال استریت بدل کرده است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط