پیش بینی موسسه UBS از روند کاهشی نرخ بهره فدرال رزرو در سال 2024

موسسه UBS پیش بینی می کند که فدرال رزرو نرخ بهره خود را در سال 2024 تا 1٪ کاهش می دهد.

سناریوی مد نظر ما فرود نرم است، که در آن رشد به پایین‌تر از روند کاهش می‌یابد و از رکود در ایالات متحده جلوگیری می‌شود، تورم تا نیمه دوم سال به سمت اهداف بانک مرکزی کاهش می‌یابد و فدرال رزرو نرخ‌های بهره را 1٪  کاهش می‌دهد.

موسسه UBS پیش بینی می کند که چالش های رشد در ایالات متحده احتمالاً منجر به افزایش پس انداز احتیاطی نخواهد شد و انتظار دارد تورم به تدریج کاهش یابد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط